Privacy

Ons privacybeleid en de algemene voorwaarden zijn van toepassing bij elk bezoek aan onze site en op elke gesloten overeenkomst (zowel schriftelijk als online en mondeling).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Kinderautoland.nl.

Vestigings- & bezoekadres:
Kinderautoland.nl
Piet Heinstraat 38
5666 EZ GELDROP

Bedrijfsgegevens:
Telefoon: 06 43 70 28 27
E-mailadres: info@kinderautoland.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de acceptatie van je bestelling, de uitvoering van onze overeenkomsten met, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Kinderautoland.nl, onze klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Kinderauto.nl.

Je hebt het recht van toegang tot, verbetering en verwijdering van je gegevens. Wil je geen mailings (catalogi) meer van ons ontvangen, dan kunt je ons dit schriftelijk mededelen of via het contactformulier. Heb je bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden dan kun je ons dat eveneens schriftelijk meedelen.

Heb je toestemming gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, dan kun je (incidenteel) tevens op het opgegeven e-mailadres benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wil dat je gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of je uitschrijven via ‘nieuwsbrief afmelden’. Wil je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) ontvangen, laat dat dan weten via de website van de Stichting Postfilter: www.infofilter.nl.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt je (tijdelijke) IP-adres automatisch herkend en mogelijk ook de website of e-mail van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door jou bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen je aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die interessant zou kunnen zijn en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Kinderautoland.nl ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. Je verklaart je ermee akkoord dat de zoekgegevens die je bij derden waar Kinderautoland.nl mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan de gegevens die reeds bij Kinderautoland.nl bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie worden gepersonaliseerd. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze website eveneens zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is Kinderautoland.nl

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker van de site, de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, via de browser. Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie-uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partners. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar en/of herleidbaar.

Adreswijziging

Je bent verplicht Kinderautoland.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Kinderautoland.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, word je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Kinderautoland.nl bekende adres en blijft je aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Beveiligde server

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze website (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Informatie & vragen

Kinderautoland.nl kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in onze privacy policy zijn voorzien. Wij hebben het recht de inhoud van onze Privacy Policy te wijzigen zonder bezoekers hiervan op de hoogte te stellen. Op verzoek bieden wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van ze bijhouden. Je kunt ons ook verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Neem hiervoor contact op met ons via bovenvermeld adres of via het contactformulier. Ook als je vindt dat onze website/catalogus niet in overeenstemming is met ons privacy beleid verzoeken wij je contact met ons op te nemen.